Институции Ученици

Седмокласници подават онлайн заявления за изпита по чужд език

Седмокласниците, които искат да се явят на национално външно оценяване по чужд език, могат да подават заявления онлайн до края на седмицата (10-ти април).

Миниматурата е по желание и се провежда по 6 езика – английски, немски, френски, италиански, испански и руски език.

Шефката на столичния образователен инспекторат Ваня Кастрева обясни, че има промяна в работата на платформата и заявленията няма да се качват от училища. Това ще се случва на две стъпки. „Първо чрез директора на училището заявлението се пуска до началника на образователния инспектора. Директорът след това има грижата да въведе името на детето в платформата, да сканира всички получени заявления. След това Регионалното управление на образованието трябва да свери данните и да провери дали всички, които са подали заявления, са качени в платформата.”, уточни Кастрева.

Резултатите от националното външно оценяване няма да окажат влияние върху успеха в свидетелството за завършен седми клас. Няма да се отразят и при кандидатстването за гимназия. „Това е оценка на знания и компетентности.”, добави шефката на столичния образователен инспекторат. От модела на външното оценяване, публикуван на сайта на МОН, става ясно, че резултатите от националното външно оценяване по чужд език може да участва като балообразуващ елемент при приемането на ученици в 8-ми клас. В столицата обаче няма гимназии, които да прилагат това, обясни Кастрева.

Изпитът е продължителност 60 минути. Той включва три компонента слушане, четене и писани. За всяка част седмокласниците разполагат с по 20 минути. В първата част децата трябва да се справят с 10 задачи с избираем отговор. Във втората отново имат 10 задачи – 7 с избираем отговор и 3 с кратък свободен отговор. За последния компонент да създадат текст, следвайки указанията за него. За всяка част учениците могат да получат по 10 точки или максимум 30.

Източник: monitor.bg