Ученици

Седмокласниците с добри оценки на малките матури тази година

Седмокласниците тази година са с по-високи резултати и по двата предмета от националното външно оценяване. Това отчитат от Министерство на образованието и науката от проведеното национално външно оценяване на учениците. Седмокласниците са показали по-добри резултати и на изпита по български език и литература и на този по математика, в сравнение с предходната година.

Средният резултат от първия модул по БЕЛ е 34,67 т. – добър, а на този по математика е 28.52 т., което отново е добър. От МОН също така отчитат повече добри и много добри оценки. Увеличен е броят на отличните оценки и е намален броят на слабите оценки в първи модул по математика. Освен това все повече ученици работят и по втория модул от изпита по БЕЛ. Почти всички региони са повишили успеха си, като най-чувствително това са направили седмокласниците във Враца и Пазарджик по БЕЛ.

Връстниците им от Смолян и Кърджали пък са повишили успеха си по математика. Сред училищата с най-добри резултати са Математическата гимназия във Варна, Частното основно училище „Света София“, Математическата гимназия в Пловдив. Сред проблемите, които идентифицират от просветното министерство, са неовладени умения за видовете сложни изречения и тяхната пунктуация.

Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ изтъкна, че прави впечатление неумението на седмокласниците да разсъждават и да структурират логически издържана, пунктуационно оформена теза, което пък от своя страна, е свързано с функционалната грамотност на учениците. Констатира се и увеличен брой на учениците, които дописват текста. По математика ясно се откроява тенденцията все повече ученици да работят върху алгебричните задачи в сравнение с геометричните.

Относно сгрешеният регламент на задача 24 от изпита по математика, от просветното ведомство отчитат единични случаи, в които учениците са се опитали да построят триъгълник с близки до реалните размери.

Националното външно оценяване и на четвъртокласниците показва по-високи резултати, като по български език и литература, така и по математика и по предмета Човек и общество в сравнение с предходната учебна година.
Най-чувствително е подобряването на резултатите на четвъртокласниците по предмета „Български език и литература“. Най-висок е средният им резултат по „Човекът и природата“, но е по-нисък в сравнение с предходните две години.

По региони най-добре са се представили – София-град и Смолян, а с най-ниска успеваемост са Сливен и Ловеч.

Източник: news.bg