Ученици

Седмокласниците сядат за Национално външно оценяване утре

В 10:00 ч утре започва Националното външно оценяване по Български език и литература за учениците от седми клас, информират от МОМН.

Изпитите за седмокласниците ще продължат на 23 май с такъв по математика, на 27 май – по обществени науки, гражданско образование и религия, на 28 май – по чужди езици, на 29 май – по природни науки и екология.

Външните оценявания в седми клас ще започват в 10:00 ч. в общо 1822 училища, като учениците ще се явяват на тези изпити в училището, в което учат и ще се разпределят по зали на случаен принцип.

Сред седмокласниците, които ще полагат НВО, са и 90 ученици със специални образователни потребности – с увреден слух или с нарушено зрение.

Общият брой на децата, които ще се явят на изпит 58 250.

Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика е част от изпита за приемане в държавните и в общинските училища след завършен седми клас. Този изпит включва два модула – тест от НВО и допълнителен модул. Модулът НВО е за всички ученици от випуска и резултатът от него се записва като текуща оценка. Полагането на допълнителния модул е по желание.

Оценката за класирането на приемните изпити е въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно. В класирането може да участва и ученик, който е работил само върху НВО, но резултатът му ще бъде по-нисък, тъй като ще се формира само от точките в първия модул.

Квесторите на матурите и на външните оценявания ще се разпределят по зали – преди съответния изпит. Във всяка изпитна зала ще има по двама квестори, квестори ще има в коридора и на входа на училищата.

Утре в МОМН – от 9:00 до 9:10 ч., ще се изтегли и изпитният вариант (от три възможни) за изпита по БЕЛ, както и за допълнителния модул – преразказ на непознат текст с дидактическа задача.

Още по темата