Ученици

Седмокласниците са по-добре по математика, но по-зле по български

Резултатите на седмокласниците по математика продължават да се подобряват след катастрофалния срив през 2016 г., но по литература не само няма напредък, а даже леко влошаване, което от просветното министерство се възприема като задържане на миналогодишното ниво. Все пак 30% от децата са под оценка „добър“ по литература, а по математика делът на слабите и средните оценки е 43 на сто. Отличните оценки по български език и литература са наполовина по-малко, отколкото през 2017 г., но по математика са се увеличили значително. При двойките по литература има слаб ръст, а при математиката има намаление след рекордните 17 983 двойки през 2016 г. Това показват данните от тазгодишното национално външно оценяване след седми клас, представени от МОН.

Тази година на първия модул по български, който е задължителен, децата са изкарали средно 32.6 точки (от 65) при 34.67 година по-рано. Незначително се подобрява резултатът на втория модул, който служи за вход в гимназиите. На него средният резултат е 19.38 точки при 19.05 точки през 2017 г. (от 35). При математиката подобрение има и при двата модула. На по-лесния първи модул средният брой точки е 30.43 при 28.52 преди година, а на втория резултатът се повишава от 8.67 на 10.26 точки. Този резултат след срива през 2016 г. се определя от МОН като трайна тенденция в резултат на упорита работа в училищата. По-слабото представяне по български пък ще наложи да се постави акцент върху този предмет през следващата година, стана ясно от обясненията на експертите.

При оценките има някои любопитни размествания. Отличните оценки по български са едва 1559 (2.81%) при 3304 през 2017 г., но по математика са скочили от 3857 на 6285 (9.21% от всички заедно с пълните шестици). Двойките по БЕЛ са 8166 (14.78%) при 7761 през 2017 г. По математика 23.38% от децата имат двойка, но броят им намалява спрямо м.г. – от 13 533 на 12 869. Много по-малко деца са изкарали максимален брой точки (100) в сравнение с миналата година. По български с такъв резултат са само три деца (м.г. бяха шест), а по математика – 68 при 251 преди година. На фона на всички добри новини при математиката, има и една лоша – в пъти по-малко деца са се справили без грешка с втория модул – 78 при 409 през 2017 г.

Анализът на резултатите по въпроси показва напредък в някои области и необходимост от още усилия в други. Децата се справят по-добре с дидактическата задача по литература (преразказа), по-сполучливо преобразуват пряка реч в непряка. Трябва да се работи обаче върху извличането на информация от текст и таблица, уменията да се разсъждава, да се структурират логически издържани твърдения, както и по отношение на съвместяването на глаголни времена и ясния изказ. Най-големи затруднения седмокласниците са имали с 12-а задача (за части на изречението). По математика за първи път децата са се затруднили най-малко с геометрична задача – №9, при която има 71% успеваемост. Най-много ги е затруднила задача 7 (за скорости).

Четвъртокласниците отново оправдават очакванията за добро представяне, като имат по-висок резултат по всички предмети, на които се явяват на външно оценяване. По-значителен напредък имат по български и „Човекът и обществото“. Най-много ги затруднява правописът на гласна в неударена сричка, математиката им се очертава като любим предмет, а по „Човекът и обществото“ срещат проблеми с географски въпроси, изискващи формирано пространствено мислене. Все повече успеваемостта на въпросите с отворен отговор се доближава до тази на отговорите със затворен отговор, коментираха експертите.

Източник: segabg.com