Ученици

Седмокласниците пишат по вариант 2 на НВО по математика

Днес в МОН беше изтеглен вариант 2 на изпита по математика от националното външно оценяване за 7 клас. На него се явяват близо 63 000 ученици. Изпитът ще се проведе в 1700 училища от 9 ч. и ще продължи 150 минути.

В 11 ч. в над 1000 учебни заведения ще започне националното външно оценяване по математика за 10-окласниците, с продължителност 90 минути. За него не се тегли изпитен вариант.

Резултатите от тези изпити, както и от външното оценяване по български език и литература, проведено на 13 юни, трябва да бъдат обявени до 28 юни.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи.

18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни, съобщиха от МОН. Две са с кратък свободен отговор, а три задачи изискват разширен свободен отговор. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор. Изпитът продължава 90 минути. Резултатът от НВО в 7. клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в 8. клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след 7. клас. С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.

Източник: БНР

Източник: БНР