Ученици

Седмокласниците на изпит по математика

Изпитът по математика от Националното външно оценяване за седмокласниците е с начало 10:00 ч. и се състои от два модула – национално външно оценяване с времетраене 60 минути и допълнителен, който ще продължи 90 минути.

В 9:00 ч. беше изтеглен изпитният вариант. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор.  Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65.
Резултатът от националното външно оценяване по математика се записва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които две задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и две задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен,  е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки. Около 61 900 седмокласници се очаква да се явят на изпита по математика.