Училища

Седмокласниците игнорират финансово-стопанската гимназия и тази по туризъм в Добрич

Изключително слаб прием след две класирания реализират две от специалностите във финансово-стопанската гимназия в Добрич. Трагичен е и птизи в гимназията по туризъм, пише „Стандарт“.

17 са свободните места в профил „Търговия“ с английски език и 12 – в профил „Застраховане“ също с английски език. Свободни места има и в другите три специалности – счетоводство с английски език 1 бройка, 3 бройки в „Икономика и мениджмънт“ и 5 свободни бройки по специалност „Митническа и данъчна администрация“ с немски език.

Трагичен е приемът в гимназията по туризъм, където трябва да бъдат съставени две профилирани паралелки – с профил „Хотелиерство“ и „Кетъринг“. По първата специалност свободните места са 17 на брой, а по втората има свободни 20 места за трето класиране.

Според специалисти трябва да се подобрят както учебниците и учебните програми, така и качеството на преподаване, за да бъдат избегнати такива лоши резултати. Идната седмица предстои среща на директорите на училища и гимназии с представители на бизнеса от всички икономически дейности, за да се видят потребностите на реалната икономика.