Ученици

Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски“

В Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ’2014 могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
 
Темите са по раздели: „ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА” – за литературно творчество; и „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО–КАУЗА И МИСИЯ“ – за журналистика
 
КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:
 
І. Литературно творчество
А. Поезия 
Б. Проза (разказ,приказка)
(Литературни есета няма да се разглеждат от журито)
 
ІІ. Журналистика 
А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
Б. Колективна (ученически вестник)
 
Краен срок: 10 октомври 2014 г.