Ученици

Седми национален литературен конкурс на свободна тема “Огънят на Орфей“

Организатори на Седмия национален литературен конкурс на свободна тема „Огънят на Орфей“ 2013 за деца и младежи до 25 г. са Фондация „Огънят на Орфей“, Народно читалище „Христо Г. Данов – 1904“, с подкрепата на Община Пловдив.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
– до 14 години
– до 25 години

Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници (изключение само за романи и новели).
Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата.

Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 15.05.2013 г. на адрес:
ПЛОВДИВ – 4000, П.К. № 363, Фондация „Огънят на Орфей“, За конкурса

Краен срок: 15 май 2013 г.

Още информация за конкурса