Ученици

Седми национален конкурс “Душата на един извор“ за млади художници и литератори

Фондация Млада България, Община Ямбол и Овергаз обявяват Седми национален конкурс за млади художници и литератори “Душата на един извор”, посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил Кръстев.

ТЕХНИКИ И ЖАНРОВЕ:
– В категория „Изобразително изкуство”: акварел, пастел, темпера, графика, масло;
– В категория “Литература”: приказка, кратък разказ, есе.

ТЕМА: свободна

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа група – от 15 до 19 години;
– Втора група – от 20 до 25 години.

За всяка от категориите и възрастовите групи:
– Първа награда – едногодишна стипендия за обучение;
– Втора награда – 800 лева;
– Трета награда – 600 лева.

Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.
Формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 50/70 см.

Обем на литературните творби – до 3 страници (100 машинописни реда) като творбите се подават в 6 екземпляра. Друг формат и обем над посочения няма да бъдат разглеждани. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Краен срок за представяне – 9 април 2012 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане) на адрес:
8600, Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” № 7,
Общинска администрация, стая 404 – за конкурса