Ученици

Седми национален исторически конкурс на тема “Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията“

Фондация „Ценности“ официално стартира Седми национален исторически конкурс (2012-2013)  за ученици от 8 до 12 клас на тема „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията“, който се организира под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката.

Устойчивото развитие на проекта през последните дванадесет години се дължи на системната му организационна подкрепа, както и популяризиране от структурите на МОМН.

Допълнителна информация за участниците и техните научни ръководители ще бъде предоставена на адрес: http://www.values.bg/history/