Мнения

Седма панорама на професионалното образование

На 24 и 25.04.2015 г. в Пловдив се проведе Седмата Панорама на професионалното образование.

Форумът, организиран от Министерството на образованието и науката със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, и в партньорство с бизнеса, браншови и работодателски организации беше открит от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева.

Организирането и провеждането на състезания по професии е един от начините за популяризиране на професионалното образование и обучение. Националните състезания мотивират ученици и учители за осъществяване на качествено професионално образование и формират нагласа у учениците за професионална реализация по изучаваната професия.

В рамките на Седмата Панорама на професионалното образование с подкрепата и активното съдействие на бизнеса се проведоха 12 състезания по професии:

  • Приложна електроника „Мога и зная как”
  • Моден дизайн и десениране на текстил
  • Най-добър млад строител
  • Озеленяване и цветарство
  • Стилни мебели и дърворезба
  • Най-добър млад фризьор и гримьор
  • Най-добър млад хлебар-сладкар
  • Най-добър млад готвач
  • Най-добър млад сервитьор-сомелиер
  • Най-добра бизнес идея

За престижните места се състезаваха над 330 претенденти, първенци от регионалните кръгове. Всички участници демонстрираха качества на добри майстори, завидна сръчност, горещо сърце и голяма изобретателност.

На първенците в състезанията бяха връчени грамоти, медали и предметни награди, а представители на висши училища предоставиха грамоти и място за прием в Техническия университет, Аграрния университет, Университета за хранителни технологии и др. Представителите на бизнеса също предоставиха награди за всички участници.

По време на Панорамата се осъществиха ползотворни срещи, създадоха се контакти, обмениха се идеи, информация и опит.