Ученици

Седемнадесети национален конкурс “Млади таланти“

Министерството на образованието и науката обявява Седемнадесети национален конкурс „Млади таланти“ за подготовка на научни и иновационни проекти в следните научни области:

  • природни науки
  • социални науки
  • информационни и комуникационни технологии

За участие в Европейския конкурс за млади учени ще бъдат поощрени проекти в областта на биотехнологии за качество на храните.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс „Млади таланти“ 2015 г. е 18 април 2015 г.

Заповед за обявяване на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2015 г.
 
РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2015 г.
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ