Ученици

Седемнадесети национален конкурс ”Млади таланти”

Министерството на образованието и науката обявява Седемнадесети национален конкурс “Млади таланти” за подготовка на научни и иновационни проекти в следните научни области:

  • природни науки
  • социални науки
  • информационни и комуникационни технологии

За участие в Европейския конкурс за млади учени ще бъдат поощрени проекти в областта на биотехнологии за качество на храните.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” 2015 г. е 18 април 2015 г.

Заповед за обявяване на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ