Ученици Училища

Сегрегацията в училищата скача заради новия вид финансиране?

Допълнителните средства, които от т.г. училищата получават за работа с деца от уязвимите групи, могат да доведат до бетониране на сегрегацията в образованието. За тази опасност сигнализира Центърът за междуетнически диалог „Амалипе“. От организацията са направили преглед на новия вид финансиране за школата от 2018 г., очертавайки рисковете пред него, ако моделът не се промени поне частично догодина.

Тази година за първи път МОН разпредели 25 млн. лв. между училищата специално за подкрепа на децата от уязвимите групи, като средствата могат да се ползват за заплати за учителите, наемане на медиатори, допълнително обучение по български и др. От „Амалипе“ са изчислили, че училищата са получавали между 40 и 200 лв. на ученик в зависимост от броя на родителите, които са с по-ниско от средно и с по-ниско от основно образование. Школата са разделени на 5 групи, като в „най-тежката” пета група попадат училищата и детските градини, в които над 60% от родителите са с по-ниско от средно образование, а над 50% нямат дори основно, каквото е например едно от училищата в Твърдица.

През 2017 г. обаче много учебни заведения, отговарящи на условията, не са попълнили информация за учениците си и техните родители, каквото е изискването, и затова през настоящата година не са получили допълнително финансиране, посочват от „Амалипе“. Те обръщат внимание, че основно финансирането отива към три различни типа училища, но не отчита разликите помежду им, поради което може да затвърди сегрегацията. Става дума за селските училища, в които децата са малко и са предимно от малцинствата, за сегрегираните училища в големите градове – с много ученици, чиито родители са с ниско образование, и за етническите смесени училища, които са с относително невисок процент деца от малцинствата. Тъй като между различните видове училища няма диференциация, най-голямо допълнително финансиране получават големите сегрегирани училища (ОУ „Братя Миладинови” в Сливен например е получило 275 400 лв.), а най-малко – селските школа (например по 3-4 хил. лв.), които обаче се нуждаят най-много от средства поради малкото си ученици.

От „Амалипе“ предлагат да се намалят разликите в стандартите за различните групи и да се въведе минимална „плоска” ставка за получаваната допълнителна подкрепа, която да гарантира, че ще има по-голям ресурс към малките училища. Оттам настояват отпускането на средствата за уязвими деца задължително да се обвърже с постигането на резултати.

Източник: segabg.com