Ученици

„Сега“: Ученици получават мизерни стипендии за отличен успех

Ученици получават мизерни стипендии за отличен успех – по-ниски дори от заложения минимум от 21 лв. За това сигнализираха читатели на „Сега“. Ученичка например разказа, че получава едва 15 лв. месечна стипендия.

Изданието припомня, че условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, т.е. от осми клас нагоре, са уредени в постановление на МС. Парите за тях се залагат като целеви средства в държавния бюджет и се разпределят пропорционално на броя на учениците в държавните, общинските и частните училища и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от МС. За ученик от езикова гимназия например този размер средно е 87 лв., за ученик в професионална паралелка – 97 лв. а за дуално обучаващ се – 262 лв. Размерът на месечните стипендии все пак следва да е в границите от 21 до 60 лв. месечно.

Вижте повече по темата във в. „Сега“.

Източник: СЕГА