Институции Ученици Училища Учители

СЕГА: Нова наредба дава възможности на районните кметове и директорите при избора на доставчици на храна

Храненето на учениците в София ще става по нови правила, предвижда прието наскоро решение на Столичния общински съвет, съобщава в „Сега“. Те дават известни правомощия на директорите и на училищните настоятелства по този въпрос, като надеждата е да не се допускат компромиси с качеството на храната, която получават столичните ученици.

Причини за промените е, че има недоволство по отношение на методиката и критериите за оценка на кандидатите, цената на купоните, както и заради изискването за предоставяне на голям и ненужен брой референции и менюта, които затрудняват работата на конкурсната комисия с месеци. Затова и новата наредба позволява на директорите на училищата да предлагат допълнителни критерии, според спецификата на училището при изискванията за избор на фирмите. Занапред кметът на района (при добро желание) ще може да делегира изпълнението на конкурса директно на директора на училището, който има най-точна преценка за нуждите на децата от хранене съобразно възрастта им и помещенията, с които разполага. Наредбата все още не е публикувана.

Вижте пълния текст на статията.

Източник: в.Сега