Институции Мнения

СЕГА: Двойно по-скъпи са безплатните учебници

Безплатните учебници за гимназистите ще струват два пъти по-скъпо, отколкото тези за учениците от 1 до 7 клас. Ако за учебен комплект по общообразователен предмет за ученик например в седми клас държавата отпуска по 162 лв., то за комплект на ученик в осми клас тя ще дава по 300 лв. Това става ясно от предложени от МОН промени в постановлението за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебници комплекти, пише в. „Сега“.

В момента освен на децата в детските градини, държавата осигурява безплатни учебници, вкл. електронните им варианти, и на учениците от 1 до 7 клас. За познавателни книжки в детската градина се отпускат по 31 лв. на дете, за ученик в първи клас се отпускат по 56 лв. за учебен комплект (учебници и учебни помагала), за ученик във втори клас – 81 лв., за ученик в трети клас – 95 лв., в четвърти – 103 лв., в пети – 144 лв., в шести -152 лв. и в седми клас – 162 лв.

През февруари т.г. с промени в закона за предучилищното и училищното образование, депутатите приеха безплатни учебници да се предоставят и за гимназистите от 8 до 12 клас. По тази причина МОН предлага промени и в съответното постановление за безплатните учебници. Според тях от учебната 2024/25 г. безплатни учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници ще има за всички ученици от 1 до 12 клас. Това се отнася само за учебните предмети от общообразователната подготовка (но не и за професионалната – бел. ред.), като към тях се добавят и учебници по още три предмета, които досега не влизаха в обхвата на безплатните – тези по майчин език, по религия и по хореография за всички ученици от 1 до 12 клас.

Предложението на МОН е за учениците в 8, 9 и 10 клас нормативът на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала по всеки общообразователен предмет да е 300 лв., а за учениците в 11 и 12 клас – 150 лв. За учебния предмет майчин език се предлага за учебници за всеки ученик от 1 до 12 клас да се отпускат по 15 лв., а за религия и хореография – по 12 лв. Продължителността на ползване на учебниците по общообразователните учебни предмети от осми до дванадесети клас, както и за учебниците по майчин език, религия и хореография, е планирано да бъде същата, както е за останалите учебници за по-малките ученици – три учебни години. За учебните помагала срокът за ползване е една учебна година.

За въпросните безплатни учебници ще са нужни общо 79 131 905 лв., които са разчетени в бюджета за 2024 г. Сметките на министерството показват, че най-много средства ще отидат за учебници на учениците от осми и девети клас – по около 20 млн. лв., следват тези в десети клас – 19 млн. лв., а в единадесети и дванадесети – съответно 9 млн. лв. и 8 млн. лв.

Източник: СЕГА