Училища

Свободни работни места – предимно в частните училища


Мониторинг на сайтовете за търсене и предлагане на свободни работни места сочи, че има известна активност при предлагането на работа за учители предимно в частни учебни заведения. В държавните и общински  училища почти няма свободни работни места, защото се подготвя процедурата по освобождаване на учители, която се е превърнала в традиционна за този етап от годината.

Всяко лято, преподаватели биват освобождавани от работа и преназначавани в края на лятото и през есента, за новата учебна година. Против тази практика се говори от години и от учители, които губят връзка с професията си, както и от социални работници. Освобождаването на учители за лятото повишава изкуствено свободните работни места и съответно – коефициента на безработицата, особено в малките населени места.

В момента сайтовете за предлагане на работа имат засилена активност към свободни работни места за преподаватели по езици, което е характерно за летния сезон, когато повечето ученици са свободни и предпочитат да си уплътняват времето с обучение по език или други умения.

Търсят се още преподаватели по различни практически умения, специфични спортни активности и класическо физическо възпитание и спорт, отново предимно за частни учебни заведения, школи и летни училища. 

Снимка: www.roman-bg.com