Ученици

Свободните отговори затрудняват учениците

Анализът на резултатите от тазгодишното НВО за четвърти и седми клас показва, че учениците са отговаряли на всички въпроси с изключение на тези, в които се изисква да бъдат посочени свободни отговори.

Най-добре са се справили  със задачите за извличане на информация от текст. Изтъкна се недостатъчната работа с учениците върху изграждане на умения за самостоятелно писмено изразяване и аргументиране на теза в началните класове.

НВО покрива целия етап на началното образование и целта е да измери доколко се постигат стандартите, които са заложени в учебното съдържание.