Ученици

Свищовската гимназия “Димитър Хадживасилев“ сертифицира ученици в “Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищоя отбеляза края на успешна година с участието си в проекта на клубът на завършилите Стопански факултет на СУ „Св Кл Охридски“ „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ..

На 13 декември, тази година, девет ученици подготвяни г-жа Теодора Спасова се явиха на изпит за получаване на международно признатите сертификат Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин валидираха знанията и уменията си за работа с бизнес софтуер.

Това са Аделина Кръстева, Бранимир Петков, Ванина Копчева, Виктор Петров, Виктор Дамянов и Симона Аврамова от 10-ти клас и Анатолий Петров, Атанас Аврамов и Павлена Йорданова от 11 клас.

Сертификатите на учениците раздаде лично г-жа Милка Семова – изпълнителен директор на сдружението на завършилите Стопански факултет.

Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си постави за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени – Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други

От своя страна Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл Охридски“ инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на изминалата 2014 година по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 40 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от Стопански факултет към СУ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.