Училища

Световната банка: Намалете броят на университетите

Реформата в българското висше образование минава през намаляване броя на университетите. Този съвет получи от Световната банка българското правителство.

Това може да стане чрез сливане на висши училища или със създаване на по-малко многопрофилни университети с повече студенти в тях.

От Световната банка са направили задълбочено изследване на тема „Укрепване на висшето образование в България“.

Като пример за обединяване на ВУЗ-ове се дава евентуален многопрофилен технически университет, обединяващ сегашния Техническия университет в София със специализираните по-малки висши училища: по химически технологии и металургия, по горско стопанство, по минно дело и геология.

Според експертите от Световната банка, можем да почерпим от опита на страни като Китай и Унгария, където подобни сливания са довели до успей.

Тези реформи обаче минават и през увеличаване на бюджетното финансиране за висшето образование с 1% от БВП в сеедносрочен план. Освен това се предлага на правителството да насърчи и дългосрочни реформи чрез сключване на договори с университетите за по три-четири години за добри постижения.

От организацията са качегорични, че собствените приходи на университетите трябва да нарастват. Един от начините за това е увеличаване на учебните такси.

На България се препоръчва да бъде осигурен пълен достъп до кредитите за издръжка на всички редовни студенти, а стипендиите да получават само студенти с отлични академични постижения и с нисък доход и то само в подбрани приоритетни области и програми.