Ученици

Световен конкурс “Пътеки към култура на мира“

През 2012 г. ЮНЕСКО лансира световен конкурс под мотото „Пътеки към култура на мира“, чрез който цели да ангажира младите хора в посока постигане на разбирателство чрез интеркултурен диалог за мир и общо благоденствие.

Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.

В тази връзка, ЮНЕСКО е отправя покана към всички свои партньори в държавите-членки, а именно катедрите на ЮНЕСКО, асоциираните училища, клубовете ЮНЕСКО, работещите в сферата на образованието и културата и медийните експерти, да популяризират, както и да се включат в:

1. Дигитална изложба, която да представи различните начини, по които мислим и пишем за мира;
2. „Пътеки към културата на мира“ – Световен конкурс за всеобщо разбирателство, който ще се проведе в четири категории: есе, видео, фотография и графични изкуства, насочен към младежи на възраст между 14 – 25 години.

Към настоящия момент, ЮНЕСКО набира заявки за участие в проектите.
 
За целта е необходимо да бъде попълнен приложеният формуляр за регистрация на участниците и да бъде изпратен на посочените електронни адреси в срок до 31 октомври 2012 г., с копие до Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, на електронен адрес : snishkova@mfa.government.bg и k.todoorva@mon.bg (за асоциираните училища).

Приложение:

  1. Формуляр за регистрация
  2. Анекс 2
  3. Анекс 3