Световен конкурс ”Пътеки към култура на мира”

Световен конкурс ”Пътеки към култура на мира”

През 2012 г. ЮНЕСКО лансира световен конкурс под мотото “Пътеки към култура на мира”, чрез който цели да ангажира младите хора в посока постигане на разбирателство чрез интеркултурен диалог за мир и общо благоденствие.

Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.

В тази връзка, ЮНЕСКО е отправя покана към всички свои партньори в държавите-членки, а именно катедрите на ЮНЕСКО, асоциираните училища, клубовете ЮНЕСКО, работещите в сферата на образованието и културата и медийните експерти, да популяризират, както и да се включат в:

1. Дигитална изложба, която да представи различните начини, по които мислим и пишем за мира;
2. “Пътеки към културата на мира” – Световен конкурс за всеобщо разбирателство, който ще се проведе в четири категории: есе, видео, фотография и графични изкуства, насочен към младежи на възраст между 14 – 25 години.

Към настоящия момент, ЮНЕСКО набира заявки за участие в проектите.

За целта е необходимо да бъде попълнен приложеният формуляр за регистрация на участниците и да бъде изпратен на посочените електронни адреси в срок до 31 октомври 2012 г., с копие до Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, на електронен адрес : snishkova@mfa.government.bg и k.todoorva@mon.bg (за асоциираните училища).

Приложение:

  1. Формуляр за регистрация
  2. Анекс 2
  3. Анекс 3

Коментари във Facebook