Ученици

Световен конкурс за рисунки, посветени на здравословното хранене

Световният конкурс за рисунки, посветени на здравословното хранене на Организация по прехрана и земеделие на ООН насърчава децата и младите хора да създават произведения на изкуството и рисунки, които изразяват защо полезните храни са важни, за да имаме здравословен свят.

В международния конкурс за рисунки могат да кандидатстват всички деца и млади хора от 6- до 20-годишна възраст.

Виж повече за конкурса