Мнения Ученици Училища Учители

Светлана Златева: Децата очакват с интерес следващата ситуация с „Умни дечица“

Светлана Златева е директор на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.  Тя разполага с 2 сгради, 360 деца и с 24 души педагогически персонал.

„Децата определено се развиват по-бързо, когато ползват технологии, но семейната среда е решаваща. Децата, които са от уязвими групи и вкъщи нямат устройства, се запознават с програмните продукти на „Умни дечица“ в детската градина и определено всички проявяват интерес към платформи и програми като тази. Онагледяването на материала с „Умни дечица“ е много добър вариант както за децата, както и за учителите“, казва тя.

Как работите със софтуера и с платформата за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини „Умни дечица“ ?

– В една от подготвителните групи, която е разновъзрастова, сме осигурили интерактивна дъска и късофокусен проектор по национална програма ИКТ-2019г. на МОН, а в другите две подготвителни групи с 6-годишни има мултимедийни проектори.

Учителите ви как възприеха програмата и как тя им влезе в работа? Как развивате техните компетенции?

– Колегите са млади учители, с базови познания за използване на устройствата, работят с желание със софтуера и платформата. Тъй като работим и по проект на МОН BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за допълнителни дейности за усвояване на български език, когато имат ситуации с малки групи, индивидуално работят с тях и с помощта на „Умни дечица“.

Как децата възприемат „Умни дечица“?

– Лесно се справят и очакват с интерес следващата ситуация.

Имате ли наблюдения върху децата, които са работили с „Умни дечица“ и вече са в първи клас?

– Децата на всички възрасти проявяват интерес към платформи и програми като „Умни дечица“, постигат по-високи резултати и с лекота се справят и в начален етап.