Мнения Ученици Училища Учители

Светлана Бакоева: Учениците много рядко проявяват интерес към обществото

Светлана Бакоева е завършила СМУ „Христина Морфова“, клас „Оперно пеене и пиано“, и ПУИ „Л. Каравелов“, Кърджали, със специалност „История и география“. Магистър по „История“в ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград и по „Управление на образованието“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има над 30 години стаж в системата на образованието. Старши учител в СУ“Железник“, Стара Загора. В преподаването си съчетава различни подходи и работи по т.нар. „учене чрез творчество“.

„Историята не е само факти, дати и събития, историята предизвиква младите да станат археолози, историци, екскурзоводи, етнографи. През последната година единствено ми бяха зададени въпроси за миналото, когато са се разпространявали епидемии, вследствие от лоша хигиена. Учениците много рядко проявяват интерес към работата и структурите на институциите и обществото. Надявам да не ми се налага да обяснявам събитията от сегашния исторически момент. На матурите този година очаквам резултати с поне 1 единица по-ниски от средните резултати, постигани от нашите ученици до момента“.

Защо решихте да преподавате темата за Средновековието с изработването на кукли модели? Как учениците приеха идеята?

-Реших да преподавам темата „Средновековие“ с помощта на този иновативен метод – изработването на кукли представители на различните обществени прослойки , защото това е вид предизвикателство за самите ученици. Към този тип обучение ме насочиха двама преподаватели по „Методика и дидактика на историята“ – проф. Йордан Шопов и доц. Д.Арнаудов. Те провокираха у мен таланта ми в областта на музиката, театъра и изобразителното изкуство.

Историята не е само факти, дати и събития, историята предизвиква младите да станат археолози, историци, екскурзоводи, етнографи. По този начин се разчупва стереотипа на урока и подбужда любопитството у учениците. Не само средновековното общество беше показано по този начин, а и темата за рицарите беше подплатена със стихове за любовта, написани от самите ученици. Използвам този тип уроци от доста време – имаме уроци от „Антична история“ като надграждаме моя опит и в другите исторически епохи. Учениците приеха идеята с голям ентусиазъм, получиха наставления как да работят по своя проект.

Като учител по история какво, според Вас, е най-трудно в преподаването на предмета Ви, в условията на Ковид ситуация? Доколко учениците търсят в миналото отговори на въпроси какво и защо се случва днес например?

– В условията на Ковид 19 се срещат трудности при комуникацията с учениците през интернет средата. Липсва пряката връзка преподавател-ученик. Предметът е тип разказвателен, което пречи в ограничената рамка от 30 минути да извадиш най-доброто от всеки ученик. Малко са и задачите, които реално могат да се поставят в тази среда. Единствено ми бяха зададени въпроси за миналото, когато са се разпространявали епидемии, вследствие от лоша хигиена – чумни епидемии и подобни, отнели живота на милиони.

Изучаването на история е начин и да се обучават учениците на основни умения и знания, механизми за това как работят институциите, обществото. Доколко това е възможно в рамките на настоящите програми и има ли интерес към подобни теми сред преподаватели и ученици?

– Учениците много рядко проявяват интерес към работата и структурите на институциите и обществото. Подобен урок имах по гражданско образование/ Свят и личност в 12-и клас /. С помощта на местния парламент и с експерта „Връзки с обществеността“ на община Стара Загора запознах учениците с работата на местните структури на управление. Занятието проведохме в заседателната зала на местния парламент.

Голяма част от обучението тази и миналата година премина при необичайни условия. Какви резултати очаквате при Вашите ученици примерно при матурите на 7 клас? Доколко успявате да постигнете целите си, свързани с разказвателни предмети като история?

Ако миналата година средните резултати са били около 5.25, сега очаквам около 4.50. Целите се постигат с много повече усилия и настояване, трябва да добавим и подкрепата на малка част от родителите, които вярват в моята работа.

Ако трябва да обобщите в 3 изречения последните две учебни години как би било? Как бихте ги обяснили на учениците си след години?

– Труден въпрос без конкретен отговор. Историческа оценка на събитията се правят минимум 50 години след тях. В момента всяка оценка би била субективна. Очаквам след няколко години да изляза в заслужена почивка и се надявам да не ми се налага да обяснявам събитията от сегашния исторически момент.

Портретна снимка: личен архив

Снимка: https://zheleznik.blogspot.com/