Учители

СБУ: 45% от учителите са били обект на нападки в последната година

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев инициира и участва в пресконференция на тема „Насилието в училище“, в която се засегнаха важни въпроси, свързани с все по-задълбочаващия се проблем.

„Ще говорим за насилието и състоянието в момента и защо се налага да обръщаме внимание  на тази тема в по-голяма степен, отколкото би било във време, в което въпросите са били по-добре решени“, заяви министър Танев в началото на пресконференцията.

Той посочи, че Министерството на образованието и науката обсъжда възможните решения за гарантиране на подкрепата на учителите за противодействие на упражняването на насилие върху/срещу тях.

Според изследване на Синдиката на българските учители (СБУ) в последната година 45 % от учителите са били обект на нападки, включително и словесни, което е доста голяма цифра. Но и да е по-малка тази цифра, министър Танев смята, че проблемът съществува и точно това налага бързи и адекватни действия в тази насока.