Учители

СБУ: Партиите да гарантират увеличение на единния разходен стандарт

Синдикатът на българските учители предлага предизборно споразумение на всички партии, което са включва 18% увеличение на единните разходни стандарти и да бъде въведено през следващата година.

Към момента сумата по единния разходен стандарт или издръжката за година на един ученик е 1528 лв, а при евентуално увеличение с въпросния процент трябва да стигне до 1834 лв. Според председателя на Синдиката Янка Такева става въпрос за допълване на дефицит от 600 млн. лв.

„Това е толкова много, това не може да стане“, казват политическите сили, коментира Такева и добавя:

„Не, това са нашите пари, които са били в системата и ние трябва отново да си ги върнем“.

Янка Такева е за оставане на системата с делегираните бюджети, но допълни, че директорите не трябва да вземат еднолично решенията, а да ги съгласуват с педагогическия съвет.

Национално анкетно проучване на СБУ сред учители и директори, цитирано от inews.bg, очертава повечето проблеми, до които са довели делегираните бюджети. Според 30,7% от запитаните материалната база в училищата се е подобрила значително, 24,9% отговарят, че няма значително подобрение, а според 24% промяна няма. От друга страна 33,1% са категорични, че няма промяна в условията на труд, при 23% подобрението е значително, а при 23,9 незначително. За 8,4% има рязко влошаване в условията на труд.

При основната заплата отчетливо увеличение са имали 17,4%, близо 50% от педагозите обаче, не са имали кой знае какво увеличение. При 23% няма промяна на основната заплата. По отношение на диференцираното заплащане значително увеличение са усетили 19,4%, по-малко – 29,4, а при 26,8% няма промяна. Намаление в диференцираното заплащане има при над 16%.

22,6% от учителите и директорите са доволни от възнагражденията си. Но други 71,7% заявяват, че не са. При диференцираното заплащане съотношението е 35% доволни и 52% недоволни.

Още по темата