Учители

СБУ категорично срещу готвените промени в Кодекса на труда

Синдикатът на българските учители е категорично против срещу готвените промени в Кодекса на труда, свързани с пенсионирането на работници и служителите в организациите от публичния сектор, навършили необходимата възраст и осигурителен стаж.

От организацията излязоха с официално становище по проблема, като настояват тези текстове да отпаднат от плановете за промени.

Става дума за изменение на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ (ДВ, бр. 7, 2012 г.). С направената редакция той възстановява вида си от преди 2012 г., но само за работниците и служителите в организациите от публичния сектор.

Основен мотив за мярката е, че тя е сред мерките за борба с младежката безработица. Според Синдиката на българските учители предложеното изменение на КТ по същество е дискриминационна мярка, ограничаваща част от работещите в страната по отношение на тяхно конституционно право – правото на труд.

Това е и причината да се направи предложението за изплащане на 20 брутни заплати при пенсиониране на учители. Според синдиката това би мотивирало голяма част от учителите, навършили възрастта, да отстъпят местата си на млади колеги.

„Пенсионирането на 5 000 учители може ли да бъде безпроблемно за системата и как ще се привлекат в нея млади специалисти, особено в големите градове, с начална заплата от 500 лева?“, се посочва в позицията на синдиката.

Още по темата