Мнения

САЩ осигурява широколентов и безжичен интернет във всички училища

Федералната комисия за комуникациите на САЩ обяви подобрение на програмата E-rate, чрез което всички училища и библиотеки в страната ще получат безплатен широколентов интернет достъп.

Целта на начинанието е всички ученици в САЩ да имат възможността да придобият компютърни умения – ключови за конкурентоспособността им в икономиката на ХХІ в.

Понастоящем почти всички училища и библиотеки в САЩ имат интернет свързаност, но не и широколентова.

Проектът предвижда свръх бърза фиброоптика до сградите; безжична интернет връзка в сградите, специално за мобилните устройства за учене и мн. др.