Училища

Сателитните технологии в обучението

Проектът „Земя, терен, територия, нашите градове, нашите села, нашите райони и сателитите, които ги наблюдават” получи финансиране за две години – 2008 и 2009 по програма Сократ, подпрограма Коменски „Учене през целия живот” на Европейската комисия. Целите на проекта са насочени към прилагане на сателитни технологии и програми за обработка на визуална цифрова информация в обучението по природни науки.
Главни партньори на училището в Благоевград са образователни организации от Белгия – Centre Scolaire du Sacre-Cеur-Charleroi и Испания – Instituto de Educacion Secundaria „El Palmeral“, като координатор е белгийското училище. Поради интересната идея, заложена в проекта, той се превръща в един от огромните проекти Коменски, привлякъл вниманието на много други партньори, като Република Чехия (Gymnazium Lovosice), Полша (Zespol Szkol), Франция (College Herve Faye), Румъния (Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman – Neamt), Португалия (Agrupamento Vertical Eugenio de Andrade) , Турция (Dr. Iffet Onur Ilkogretim Okulu) и др.
През първия етап на проекта е проведено обучение на учители и ученици за усвояване работата със специализиран и свободно достъпен софтуер Forestry GIS (fGIS™) за обработка на сателитни снимки. Създаден е продукт с помощта на програмата fGIS, представящ част от защитените природни обекти в България.
С помощта на fGIS е реализирано и цифрово учебно помагало за изучаване водите на Рила и запознаване със значението на географски понятия, като вододел, извор, водосборен басейн. Посочени са всички притоци на трите основни реки, водещи началото си от Рила, глациалните езера, минералните извори, язовирите, дадена е и подробна информация за терена и обектите в Рила. Учениците използват тези модели, за да получат знания за Рила, навлизайки в различна степен на детайлност в зависимост от поставените цели, интереси и индивидуални характеристики.
 

Вторият етап включва прилагане на програмата LEOWorks за компютърен анализ и оценка на различни територии и явления, без да е необходимо това да се извършва ръчно от хора, посещавайки тези райони. Например за чистотата на водата може да се съди по анализ на сателитна снимка, а не след преглед от хора на място. По цветни изображения може да се съди още дали част от гората е заразена с някакъв паразит, дали този паразит се е разпространил, какви територии е обхванал.
Софтуерът LEOWork е използван и за комбиниране на снимки, направени със сателити, но с различна дължина на вълната. Комбинацията от снимки – слоеве, които са направени от сателит чрез канали с различна дължина на вълната, позволяват да се изгради изображение на съответното място, както в действителни цветове (при комбиниране на основните цветове) и в резултат снимката изглежда като тези от GoogleEarth, така и в “лъжливи” цветове. Снимките, които се правят в “лъжливи” цветове, са много интересни от гледна точка на извършената над тях обработка, защото това дава възможност да се засилят или отслабят някои ефекти. Информацията, която може да се поучи от снимка с “лъжливи” цветове е например каква точно е гъстотата на растителността върху даден терен или дали на дадено място има поражения от пожар, което не може да се види върху снимка, направена с фотоапарат или с GoogleEarth.
 
Такива снимки са достъпни безплатно само за София, но не и за Благоевград. Въпреки ограниченото количество снимки на България, екипът, работещ по проекта, успя да създаде добра практика, като показа на учениците как се работи с такава снимка и им даде идеи за използване на други такива изображения от територията на страната. Чрез програмата LEOWorks учениците успяха да видят каква е площта на зелените части в София. В приложения файл за получаване на изображението е създаден слой, направен чрез използване на инфрачервения канал на сателита. В този случай растителността е изобразена с червено, което е толкова по-ярко, колко по-гъста е растителността. Изображението дава сериозни възможности за увеличение, така че при необходимост обектите могат да бъдат изследвани обект по обект.
 

Би било добре, ако имаше налични снимки от предишни поредни години, за да се направи анализ на настъпилата промяна в зелените площи. Поради липса на достатъчно информация за момента, подобен анализ може да бъде извършен, като продължение на проекта или в основата на нов проект.
Третият етап от проекта е свързан с приложение на сателитни технологии в обучението чрез работата с GoogleEarth и с програмата за панорамни снимки Autostitch.
Най-напред е създаден продукт, използвайки GoogleEarth, който представлява виртуална екскурзия по въображаема екопътека в района на Благоевград. В действителност подобна екопътека не съществува върху реален терен, но чрез виртуализация са обозначени интересни места в района. Използвани са авторски снимки, направени от учениците, като за всяка снимка са съхранени координатите на мястото, където е заснета и гледната точка на снимащия. Тази информация се комбинира в GoogleEarth, при което се създава файл и той може да бъде изпратен на други ученици, за да изминат екопътеката, посещавайки виртуално същите места.
 
Някои от учениците много сполучливо са направили снимки на определено място. С помощта на софтуерния продукт Autostitch е създаден панорамен изглед на терена. Полученият изглед е интегриран в GoogleEarth със съответните координати – географска дължина и ширина, и дава реална представа на посетителите.
Експериментите са послужили като идея за създаване на туристически пътеводител на Рила. Ученици и учители са заснели интересни в туристическо отношение места в Рила, които след това са насложени в GoogleEarth. С различни цветове са представени маршрутите, които могат да бъдат изминати като се влезе в планината през всяка от седемте порти на Рила.
 
Следвайки цвета, виртуалният посетител може да проследи маршрута или да избере най-подходящ преход за реален туризъм. Този продукт може да бъде използван в туристически фирми и рекламни агенции, чрез подбор на подходящи снимки и маршрути в съответствие с визираните потребители. За учебния процес освен в обучението по география, човекът и природата и информационните технологии, създаването на продукта поставя учениците в игрова ситуация на туристически агенти или преводачи на реален продукт.
Един от продуктите, създаден за използване в обучението по биология, е дендрологична разходка из Благоевград чрез GoogleEarth. Ученици в VІІ клас, изучаващи раздел Ботаника, са заснели интересни представители на флората в Благоевград. Освен цялостна снимка на растението, учениците трябва да определят неговото място в класификацията и да направят подходящи снимки на елементи от растението, които са им помогнали да определят принадлежността му към определено семейство. За нанасянето на обектите са използвани подходящи символи от програмата с различни букви, което улеснява работата при използване на продукта за провеждане, например на обобщителен урок на тема покритосеменни растения. Той може да бъде проведен като виртуална разходка в час и да се спести времето за извървяване на разстоянието от растение до растение. По този начин учители и ученици няма да губят допълнително време, за да отиват на определени места и да разглеждат определени биологични видове. Освен това самите ученици изработват продукта за обобщение в процеса на усвояване на материала, което ги прави много по ангажирани и активни. Виртуалната дендрологична разходка е интересен подход за задържане на вниманието на учениците върху реално съществуващи видове, намиращи се на територията на Благоевград.
Както беше описано по-горе, учениците активно участват в проекта, чрез което е създадена атмосфера за творчество и продуктивност, учениците се чувствт като творци на материала върху който се обучават.
 
Всички тези продукти, създадени презентации и инструкции за работа с тях, както и продуктите, създадени от останалите 10 партньори в проекта, ще бъдат записани върху DVD. Резултатите ще бъдат представени на 5 юни – световния ден за защита на околната среда, а дискът ще бъде свободно достъпен и разпространяван. С това екипът се надява да се разшири прилагането на сателитни технологии както в различни учебни дисциплини, така и в различни класове.
Настоящият проект започна през портала etwinning на програмата «Учене през целия живот». На 22.05.2009 екипът на проекта получи «Знак за качество».
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bgи Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/