Мнения

Само 4 от общо 15 нови държавни образователни стандарта са готови

Едва 4 от общо 15 нови държавни образователни стандарта са готови, а до влизането в сила на Закона за училищно и предучилищно образование остава по-малко от месец.

Новият закон трябва да започне да действа от 1 август. Училищният закон съдържа твърде общи разпоредби, а детайлите бяха оставени за държавните образователни стандарти. За да влезе реално в сила новият училищен закон от 1 август, МОН трябва да приеме 19 нови стандарта, които да уредят всички въпроси за училищното образование – от заплащането на учителите до средата за преподаване. Първите три стандарта – за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебниците, бяха приети от предишния екип на министерството начело с проф. Тодор Танев, за да може на тяхна основа да се изготвят новите учебни програми за първолаци и петокласници – първите два класа, които наесен ще учат по нови правила.

Новият екип на министър Меглена Кунева от встъпването ѝ в длъжност през февруари тази година до сега успя да приеме един-единствен стандарт – за предучилищното образование, уреждащ новостите при детските градини, пише в. „Сега“. Все още няма стандарти за области като нормирането и заплащането на труда, за финансирането на институциите, за инспектирането, за управлението на качеството, за статута и професионалното развитие на учителите и директорите, както и на останалия персонал. 

Източник: actualno.com