Мнения

Само 39% от трудоспособните българи знаят чужд език

Българите са в дъното на класацията на европейските нации за владеене на чужди езици, показва изследване на Евростат за тенденциите в изучаването на чуждоезични дисциплини, цитирано от бТВ.

По-малко от 40% са сънародниците ни между 25 и 64 г., които са обявили, че владеят поне един чужд език. Средно за ЕС този показател е 66%.

На-малко чужди езици владеят в Унгария – 37%, което е с 2% по-малко от нашите показатели.

Значително по-впечатляваща е ситуацията в съседните на България държави: в Румъния 74% от възрастните ползват и владеят чужд език, в Сърбия – 63%, а в Гърция – 58%.

Испанците (51%), гърците (58%) и французите (59%) са в средата на класацията на ЕС относно ползването на чужди езици. Най-висок дял на хората в трудоспособна възраст, които владеят и ползват чужд език е регистриран в Люксембург – 99%, следван от Литва (97%), Латвия (95%), Дания (94%) и Словения (92%).

Едва 20% от българите между 25 и 64 г. владеят професионално английски език, 35% го ползват свободно, а 45 са със слаби познания. Английският е на особена почит в Люксембург, където 77% го владеят. Високи резултати отбелязват още в Латвия и Малта, съответно 68 и 53%.

Най-малко го знаят в Италия, Франция и Германия.