Ученици

Само 17% от шефовете доволни от знанията на завършващите

Работодатели изпитват липса на кадри основно сред специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника, показват данни от проучване на Българската търговско-промишлена палата сред фирми, които членуват в работодателската организация, съобщиха от нейния пресцентър.

Предпочитани специалисти от членовете на Палатата през следващите 5-10 години ще бъдат служителите с техническо образование, икономическо и с профил „информатика“. Проучването е на тема „Образование“.

В отговор на въпрос, какво компаниите предприемат, ако не могат да намерят квалифициран персонал, преобладаващата част /69 на сто/ информират, че инвестират в обучения на вече наетите служители.
 

Около 60 на сто наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им и само 4 на сто търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас.
 
Около 12 на сто инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а едва 5 на сто съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани служители.

Младите хора се нуждаят от придобиване на повече знания при обучението им в университетите, това е мнението на 61 на сто от анкетираните компании.

Седемнадесет на сто от фирмите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването им. На другия полюс са 13 на сто компаниите, които съобщават, че са доволни във висока степен от подготовката на студентите. Едва 9 на сто са напълно удовлетворени от подготовката на студентите в България.

Липсата на професионални умения е най-посочваният от работодателите (според 79 на сто) пропуск при младите хора, липсата на умения за екипна дейност сред младежите е проблем за 39 на сто от фирмите, недостатъчната езикова подготовка е затруднение за 33 на сто от анкетираните, 31 на сто от компаниите смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора.

Според 28 на сто от анкетираните на младежите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка на младите хора – 11 на сто от тях виждат пропуски.

Повече от половината отговорили компании (51 на сто) са съобщили, че се е налагало обучение на назначения персонал, поради спецификата на дейност на фирмата, 41 на сто от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, а само 8 на сто не са обучавали наетите младежи допълнително.

Преобладаващата част от фирмите смятат, че образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите. Необходимо е да се осъществи реална връзка между образование и практика, да има промяна във финансиране на образованието, като не се използва само критерия „брой учащи“.

Сред другите препоръки на бизнеса са да има външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет и от резултатите от него да бъдат обвързани с финансирането на учебното заведение.

Източник: dnes.bg