Ученици

Само 15% от турските деца у нас владеят отлично български

Едва 15% от турските деца у нас владеят отлично българския език, сочат резултатите от проучването на Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, информира news.bg.

Авторите на изследването са категорични, че образованието има решаваща роля за успешната интеграция на малцинствата в обществото и без добро образование граждани от друг етнически произход няма как да успеят на участват на равни начала във всички сфери на живота в страната.

За да бъдат преодолени проблемите е нужна подходяща законова рамка, смята представителят на екипа Антонина Желязкова. „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ има още от 2004 г., но развитие по нея няма и до днес, припомня тя.

Записаните в хода на изследването мнения показват, че родителите от малцинствата предпочитат първоначално да се акцентира върху изучаване на българския, а по-късно да се усъвършенства турският език на децата им.

Преподаването по майчин език на турски в страната ни през 1992/1993 е обхващало около 114 000 ученици, докато за учебната 2010/2011 бройката е едва 7 000. Причина за това е остарялата учебна програма, по която се преподава, а учебници по турски не са обновявани и преиздавани от близо 20 години.

От изследователския център излизат с препоръки за въвеждане на ясни законови граници, които да гарантират, че майчин език ще се изучава на доброволни принципи от пожелалите лица и трябва да се премахнат случаите, когато при наличие на подобно желание това се ограничава поради административни или политически пречки.