Мнения

Само МОМН ще признава дипломи

Просветното министерство остава единствената институция, която ще извършва всички процедури по признаване на дипломи за средно и висше образование, удостоверения и академични справки, пише всекидневникът „Сега“.

От 1 юли МОМН вече ще издава т.нар. удостоверение с апостил, което в момента се прави във външното министерство. Удостоверението е документ със заверка и печат, с който се гарантира легитимността на издадените от съответната страна документи.

Новата процедура по заверката на дипломите е регламентирана с промени в Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни актове – едни от последните, гласувани от парламента преди разпускането му.

Удостоверението с апостил ще е на български и на английски език. Инспекторите по образование ще събират от училищата информация за официалното наименование на съответното учебното заведение, както и лицата, упълномощени да подписват дипломите и всички останали документи, които се издават от училището.