Ученици Училища

Само краве масло, слънчогледово олио и зехтин в училищната храна?

Разширява се територията на естествените храни, като кравето масло, слънчогледовото олио и зехтина, в кухните на детските градини и училищните столове и лавки.
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
С промените  остава в сила изискването, че детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово масло и зехтин, като не се допускат храни, съдържащи други мазнини.
Съществуващата забрана за предлагане на храни с хидрогенирани растителни мазнини се разширява с ограничението в храните да не са вложени и частично хидрогенирани храни. За да не се заобикаля забраната, проектът посочва като недопустими и растителните мазнини, за които на етикета им не е посочен видът на тяхната преработка.
Също в подкрепа на храненето с естествени продукти се забранява и влагането на ароматизанти в продуктите, които се предлагат в детските и ученическите столове и в търговските обекти на учебните заведения. Съществуващата наредба вече е изключила оцветителите, като недопустими за храната на подрастващите.
Срокът за общественото обсъждане на проекта за промени изтича на 18 август.
Източник: fermer.bg