Институции Ученици Училища

Само за година регистрирани рекордните 3616 случая на агресия в училище

Бой, заплахи, страх, обиди, унижения. Това вече се превърна в част от ежедневието в българските училища и вече никой не се изненадва от поредния случай на пребит ученик или ученичка от свои връстници.

Оказа се, че в просветното министерство са напълно наясно с проблема, а ресорният министър Красимир Вълчев признава, че насилието сред децата нараства в последно време. В последните три години са регистрирани с 400 случая на агресия повече от предходните, обяснява той в писмен отговор на депутатски въпрос.

За учебната 2015/2016 г. те са били 3043, през следващата са нараснали с около 200 повече и са достигнали до 3208. През изминалата са ударили рекордните 3616 случая.
В същото време анализите на експертите отчитат, че броят на регистрираните инциденти е намалял два пъти, което според министъра се дължало на по-голямата чувствителност на обществото. Така че по-голямата част от инцидентите вече били регистрирани като тормоз, агресия или насилие. Както и да се нарекат обаче факт е, че ги има, призна министърът.

Вербалната агресия също набира сила, макар и за сметка на физическото насилие.

През изминалата година случаите на заплахи и обиди са били цели 3040. Това обаче са само регистрираните, а никой не знае колко деца са премълчали тормоза, заплахите, манипулирането.

Според министъра изводите от анализа сочат, че все още психическото насилие не се разпознава нито в семействата, нито в училищата, което прави последиците от него за жертвите тежки и продължителни във времето.

Случаите на физическа агресия през учебната 2017/2018 г. са били 2751, което според статистиката е спад. 274 малчугани са се оплакали от кибертормоз.

Вълчев признава, че и агресията спрямо учителите бележи ръст. Преди две години 220 преподаватели са били жертва на агресия, а през миналата броят им вече расте до 391.

Част от мерките за справянето с проблема е назначаването на повече педагогически съветници и училищни психолози. Броят на назначените през миналата година е увеличен двойно.

За да се планират адекватни мерки за борба с агресия сред учениците, МОН и БАН провеждат изследване, което търси мотивите и причините за насилието сред малчуганите.

Красимир Вълчев смята, че ключов момент за справянето с агресия е привличането на родителите като партньори. Въпросът е обаче доколко те са готови да повлияят на децата си.

Източник: dnes.bg