Училища

Само две училища в Пиринско кандидатстваха за иновативен статут

Само две от общо 127 училища в област Благоевград кандидатстваха за иновативни. Това стана ясно, след като на 31 януари изтече срокът за подаване на документите и МОН обяви броя на постъпилите проекти.

Възможността училище и детска градина за пръв път да бъдат обявени за иновативно залегна в новия просветен закон, който влезе в сила през лятото. За целта просветното министерство разработи насоки и специални онлайн формуляри. За иновативни могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища, без специализираните. Директорите трябваше да опишат подробно нововъведенията, които искат да направят в училището си. Самите иновации могат да бъдат в 3 посоки – нов или усъвършенстван начин на управлението на училището или детската градина; промени в учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап и нови учебни предмети, съчетани с модерни методи на преподаване. Едно от важните изисквания към кандидатите е училищните проекти за иновации да бъдат предварително приети на педагогически съвет и да са одобрени от родителите на всички деца, с които ще се работи по нов начин. Задължително е също обучението да е съобразено с държавните образователни стандарти. Освен за цялото училище директорите могат да предложат и разкриването на иновативна паралелка.

Ден след изтичане на срока за кандидатстване на 1 февруари МОН обяви, че са постъпили 226 проекта от 203 училища. За справка, по данни на Националния статистически институт към 10 октомври 2015 г. училищата в страната са 2014.

Най-много подадени проекти има от училища в София-град – 64. По 16 проекта са подадени от Варна, Пловдив и София-област. От Стара Загора – 12, а от Велико Търново – 11, Кюстендил и Благоевград по 2.

/със съкращения/

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Източник: http://struma.bg