Учители

РУО – Пазарджик обяви конкурси за директори на 13 училища в региона

РУО – Пазарджик обяви конкурси за директори на 13 училища в региона и на Средношколското общежитие в Пазарджик. Със своя заповед началникът на РУО Валентина Кайтазова определя срока за подаване на документи – до 29 октомври 2018 година.

Обявените конкурси за училищата: ОУ „Отец Паисий“ в село Сестримо, Обединено училище „Христо Ботев“ – село Калугерово, ОУ „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик, ПГ по хранителни и химични технологии в Пазарджик, Начално училище „Отец Паисий“ в Пазарджик, Основно училище „Любен Каравелов“ – Пазарджик.

Обявен е конкурс за директор и на Средношколското общежитие в Пазарджик, а също и на ОУ “Св. Климент Охридски“ – село Алеко Константиново, ОУ „Васил Левски“ – село Величково, ОУ “ Св. Климент Охридски“ – село Мокрище, СУ “Св. Климент Охридски“ – град Пещера, СУ „Христо Ботев“ – град Септември, ОУ „Христо Смирненски“ – село Ветрен дол и ОУ „Св. св Кирил и Методий“ – село Ковачево.

Източник: novini.bg