Институции Ученици Училища Учители

РУО – Благоевград представя InnoSchool системата на училища

Регионално управление на образованието – Благоевград организира „InnoSchool информационно събитие”, което се проведе на 14.05.2021. Целта бе да се представи иновативната система за обучение, нейната структура и ключовите ѝ компоненти, включително сериозната игра.

На събитието присъстваха директорите и учителите от 27 средни училища от областта, включително и част от пилотните училища, тествали InnoSchool системата. Екипът на InnoSchool за България приветства всички участници и говори за необходимостта от иновации в образованието и развитие на предприемаческите умения на младежите. Срещата продължи с представяне на педагогическите цели на ILS. Втората част на презентацията беше насочена към сериозната игра и нейната привлекателна и ефективна среда за обучение. На участниците бяха представени както интерфейсът за учители, така и игровото приложение за ученици.

Учителите, които вече са прилагали системата InnoSchool в часовете си и представителите на пилотните училища изразиха удовлетворението си и разказаха за опита си в обучението. Преди закриването на събитието беше наблегнато, че през следващата учебна година училищата могат да започнат да прилагат ILS и поканата е отворена за всички средни учебни заведения.

Събитието се проведе по проект DTP2-021-1.2 „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение“, финансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС) чрез програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 -2020.

Източник: РУО - Благоевград