Мнения

Румяна Коларова: Реформата ще стане с учители, които искат да работят по нов начин с децата!

„Делегираните бюджети работят, но трябва да има и допълнително финансиране, което да върви през националните програми за образование. Такива примери са целодневната организация на учебния процес, средищните училища, извънкласните занимания“, споделя в интервю за „Преса“ служебният министър на образованието доц. д-р Румяна Коларова.

Имаме програма „С грижа за всеки ученик“. Средствата по нея се отделят за деца, на които българският не е майчин език, или за надарени деца, които пътуват по олимпиади. Всички тези неща допълват бюджета, компенсират липсите. Но това не е всичко – заради програмата за занимални са осигурени 6000 нови работни места в системата.

„Реформа не може да бъде направена само с един закон. Може да стане при учители, които искат да работят по нов начин с децата“.

„Имаме добра новина – след стартирането на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ децата и преподавателите в средищните училища ще се разреши да организират кръжоци и извънкласни занимания със средства от Брюксел. До момента такава възможност липсваше.