Ученици Училища

Родни гимназисти с възможност за образователно лято в САЩ

Български гимназисти на възраст между 16 и 18 години могат да се включат в четириседмичен образователен обмен в САЩ през юни и юли 2020 г. в университета Пардю в щата Индиана.

За целта трябва да подадат документи за участие в Трансатлантическата лятна програма за ученици в средните училища „Бенджамин Франклин“ 2020 до 15-и януари с попълнен формуляр и мотивационно есе.

Целта на обмена е да се създаде възможност за установяване на трайни връзки между младите хора в Европа и САЩ и общи ценности. По време на лятната програма одобрените ще се запознаят с приоритетите на външната политика на Америка като младежка активност, подкрепа на демокрацията и гражданското общество и икономическо развитие. За целта те ще минат през различни лекции, семинари, дискусии и презентации, катко и практически упражнения, водени от преподаватели и ментори. Заданията и дейностите в клас ще бъдат допълнени от доброволчески дейности, посещения на място, социални и културни прояви, гостувания на американски семейства, които да подпомогнат на гимназистите да придобият по-широки представи за американското общество по време на престоя си. Като част от програмата участниците ще имат и възможност да обсъдят теми като демократични практики, разрешаване на проблеми и конфликти, комуникативни умения, критическо мислене, толерантност и уважение към различията, младежко лидерство, тимбилдинг и медии. В курсовете ще се обърне внимание на това как свободата на словото предполага както права, така и отговорности за гражданите.
Всички кандидати трябва да владеят свободно английски език, да са редовни ученици в средно образователно училище или студенти в университет в родната си страна през есента на 2020 г. след приключване на курса, високи академични постижения – добри оценки, награди и препоръки от учители, желание за участие в общественополезни и извънкласни дейности. Пълния списък с изисквания към гимназистите може да да бъдат намерен на сайта на американското посолство в България.

Източник: monitor.bg