Ученици Училища

Родителската среща – възможна с видеовръзка

Родителски срещи с видео конферентна връзка започна ОУ „Алеко Константинов” в Пловдив. От проведените до момента само в една паралелка имаше отсъстващи, по уважителни причини, разказа директорът Красимир Ангелов.

В учебното заведение работата с родителите е трайна политика. А от 6 г. школото работи с облачните технологии.

„На онлайн родителските срещи  на близките се обяснява какво се прави в условията на дистанционно обучение, от тяхна страна се задават конкретни и много точни въпроси. Всичко е на масата”, описа школският шеф.  Доволен е, че семействата се справят да подкрепят ученика у дома и сътрудничат на училището.

За такива, които се затрудняват в боравенето с технологиите или да обяснят учебен материал, е създадена SOS-група. В нея са родители, които са много добре запознати и оказват взаимопомощ на други с по-малко опит. Запитванията първо се отправят към класните ръководители и ръководството. Родител-наставник се намесва като трети вариант – осигурена е тази възможност, но организацията е такава, че да не се пречи на тези майки и бащи да обърнат внимание на своето дете и да изпълняват служебните си задължения, които не секват в условията на дистанционно обучение на учениците.

Начинът на провеждане на онлайн родителските срещи също зависи от това в коя платформа се работи с децата в съответния клас.

Тази седмица, освен по паралелки, предстои да започнат и родителски срещи по  випуски. Това предполага по стотина човека да са едновременно на линия.

Главното условие за успех в настоящата ситуация е спокойствието, затова държим на силна връзка със семействата, казва Красимир Ангелов. По думите му, за да се постигне то, е важно първо учителите да получат нужната подготовка как да работят в облака, после децата и  родителите.

 

Източник: marica.bg