Учители

Родители ще избират директори

Родителите ще участват в конкурса за назначаване на нов директор в училищата на децата си, съобщава „Монитор“. Новият начин за назначаване на ръководство е предвиден в концепцията за закон на училищното образование, която ще бъде представена официално след няколко дни.

„Директорът ще се назначава след конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, като конкурсната комисия включва на паритетен принцип представители на общината, регионалното управление по образование и представители на настоятелството“, се казва в новия законопроект.

За да се гарантира качеството на управлението на образователните институции на родителите ще се даде право на глас и те ще представляват поне 50% от настоятелството, пише в мотивите на законопроекта.

Директорите ще бъдат атестирани от родителите, а от тяхната оценка ще зависи бъдещето им начело на учебното заведение.

Друга промяна в закона за училищното образование е отпадането на външното оценяване на учениците в 5-и и 6-и клас, тъй като образователната система и учениците излишно се натоварват от множеството изпити през месец май.

Диплома за основно образование ще се взема година по-рано – след седмии клас вместо след осми. От 1-ви до 4-ти клас е началният етап, а годините от 5-и до 7-и клас – прогимназия. Средното образование ще включва периода от 8-и до 12-и клас, като последните 2 училищни години са предвидени за конкретно профилиране и подготовка за университет.