Училища

Родители ще държат изкъсо училищните директори

Новият закон за училищното образование ще даде възможност на родителите да сменят школския директор, заяви пред „Стандарт“ съветникът на просветния министър Асен Александров.

Според проекта, всяко училище ще има обществен съвет, който ще бъде на мястото на сегашното родителско настоятелство. Освен родители, в съвета ще има още представители на общината, както и видни общественици.

Новото са доста по-големите правомощия. Под контрола на съвета ще е така важният бюджет на училището. От сега нататък директорът ще трябва да се допитва до контролния орган при плановете си да изразходва част от средствата на подопечното му учебно заведение. Освен това ще свежда до знанието на членовете на съвета и плановете си за развитието на школото.

След одобрението на обществения съвет, бюджетът ще бъде предоставян за съгласуване и с общината, която е негов първостепенен разпоредител.

Родителите ще могат да атестират директора на определено време. Освен оценки от тях, той ще получава такива и от шефа на регионалния инспекторат. Това е система, непозната до момента за България.

Негативните оценки ще значат смяна на школския началник. Това малко или много ще оказва влияние и на преподавателите, които ще бъдат подбирани от него.

Общественият съвет ще има думата и при избора на учебниците, с които ще работят учителите, а също и по темата с извънкласните дейности. Подобни функции са в правомощията на сегашните органи, но те почти навсякъде са формални.