Ученици

Родители спират осмокласнички да учат, готвят ги за брак

Родители спират момичета да продължат образованието си в горна степен. Това са хора с нисък социален и материален статус, с ниска обща култура и различно вероизповедание, които предпочитат да „съхранят” девойката, с цел брак. За порочните случаи сигнализира заместник-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова в студиото на Дарик.

„Случаите не са много, но ги има и те са предимно в селата, като например в Хан Аспарухово. За съжаление, това се налага заради психологията на определени съсловия и не става дума само за семейства от ромския етнос. Предполагам, че една от причините е на религиозна основа“, обясни тя.

Проблемът възниква при девойките в осми клас, които живеят извън града. Те не получават подкрепата на своите родители и нямат необходимата заинтересованост от тяхна страна да продължат в горна училищна степен. Оказва се, че възрастните хора се страхуват по различни подбуди за момичетата.

„Това е една тенденция, на която трябва да противодействаме, а единственият подход са индивидуалните разговори, споделяне на добри примери и убеждаване на родителите и учениците. Аз лично съм провела два разговора, в които девойките желаят да посещават училище, но имат забрана от родителите, често се стига и до физическо насилие. Добрата новина е, че има и случаи, в които сме постигнали положителен резултат”, допълни Сотирова.

По подобни казуси се работи съвместно с ангажираните институции, поясни зам.-кметът. По думите й, ангажираността към учебния процес трябва да започне ще в ранна детска възраст.

„Това трябва да се случи в детската градина, да се намерят онези лостове, които да задължават децата да посещават забавачка. Там те получават определени поведенчески маниери, придобиват хигиенни навици, получават готовност за постъпване в училище, приучават се на дисциплина и самодисциплина”, каза ощя тя.

Източник: dariknews.bg