Институции Ученици

Родители от столицата споделят мнение за онлайн обучението

Родителите от София могат да споделят мнението си за онлайн обучението на децата си в анкета на столичния образователен инспекторат.

Проучването на нагласите на родителите за дистанционното обучение стартира в понеделник и ще продължи до 9-ти (четвъртък), уточни шефката на инспектората Ваня Кастрева.

„Чувам мнението на учителите, директорите, отзвуците от учениците, но искам да чуя и родителите. Те са важен партньор в обучението в електронна среда и тяхната оценка върху тази промяна е важна”, обясни целта на анкетата. Проучването е разпратено от директорите на училищата до класните ръководители. Те от своя страна пък имат грижата въпросникът да достигне до родителите на децата, които обучават. Кастрева сподели, че анкетата е разпространена бързо и още през първия ден мнението си са споделили над 17 000 настойници.

Онлайн проучването за дистанционното обучение в София включва 15 въпроса. Два от тях са уточняващи за училището на детето и неговия клас. Останалите 13 са насочени към електронното обучение. Родителите могат да споделят дали детето им участва в някаква форма на дистанционно обучени – било то чрез онлайн платформи или с помощта на образователни материали, донесени до дома на хлапето. Ако малчуганът не се обучава от вкъщи, то майка му или баща му могат да посочат причината за това. Анкетата ще даде и възможност да се установи и с какви канали най-често се обучават децата – онлайн платформи, готови уроци, електронни дневници, социални мрежи, имейли или материали, които получат у дома. Образователният инспекторат ще проучи и по колко часа на ден се подготвят на ден малчуганите, повече ли е времето спрямо присъствените часове, колко домашни получава на ден.

Родителите могат да споделят какви трудности срещат те след старта на заниманията от вкъщи – дали се чувстват достатъчни подготвени, имат ли време и желание да се включат в онлайн уроците, проблеми с интернета или липса на техника. Затрудненията може да са свързани и с невъзможността детето да се справи само или пък недостатъчната подготовка на учители за работа в електронна среда. Настойниците могат да посочат кои според тях са предимствата  и недостатъците от онлайн обучението.

Накрая родителите на децата имат възможност да споделят цялостната си удовлетвореност от дистанционното обучение. Тези, които желаят, пък могат да споделят успешен подход при подпомагане на своето дете за обучението му в електронна среда и да отправят мнения, предложения и препоръки към учителите, училищното ръководство или образователният инспекторат.

Източник: monitor.bg