Родители на петокласници от Математическата гимназия възроптаха срещу прием на нови деца в двете паралелки с изучаване на математика след старта на учебната година. 40-ина от общо около 56 майки и бащи на ученици от 5. А и 5. Б клас са се подписали във възражение, изпратено до МОН, Регионалното управление по образование и директора на училището. Намерението им е да се жалват и в административния отдел на Окръжна прокуратура относно законосъобразността на административното действие.

В жалбата родителите посочват, че съгласно утвърдения план-прием в двете паралелки след тежки приемни изпити са били записани 52 деца, по 26 във всяка.

„Бяхме силно изненадани, когато в периода от 01.10.2018 г. до 09.10.2018 г. в 5. А и 5. Б клас се оказаха приети трима нови ученика, от които двама в 5. Б и един в 5. А клас”, пишат родителите. И добавят, че възразяват категорично, като излагат своите мотиви. Първият е, че с приемането на нови ученици се нарушава максимално допустимият брой деца в съответните паралелки съгласно определения държавен план-прием за V клас, утвърден със заповед на Регионалното управление по образование.

„Обръщаме внимание, че в конкретния случай не става въпрос за обикновени паралелки в държавно или общинско училище, а за профилирана такава в едно от най-елитните училища в страната. Нашите деца са приети в тази паралелка въз основа на специален регламент и балообразуване, като са се подготвяли с години, положили са огромни усилия, преминали са успешно през редица състезания и са доказали правото си да бъдат приети в тези паралелки, като са показали най-високи резултати от близо 300 ученици – пишат родителите. – Приемането и преместването на ученици, което се осъществява в момента, противоречи на редица законови и подзаконови разпоредби. Известно ни е, че новопостъпилите в 5. А и 5. Б клас не са приети въз основа на показани резултати в балообразуващите състезания. Те не са приети и поради наличие на свободни места в двете паралелки. Всъщност може само да се гадае на какво основание са приети”.

Родителите цитират чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, според който над утвърдения държавен план-прием учениците могат да се преместват в два случая – по социални и здравословни причини или при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите. „Изразяваме съмнение, че в един и същи момент (началото на октомври) не един, а трима ученици са „изпълнили“ тези толкова специфични критерии”, пишат недоволните. Те споделят, че им е трудно да дадат отговор на децата си, които „са видимо разочаровани и демотивирани при този първи техен сблъсък с несправедливостта”. Настояват да бъде извършена проверка как са приети новите ученици и да се прекрати такава практика, тъй като има и други молби.

Хватките на родители децата им да кандидатстват в други области, за да бъдат приети по-лесно, и след това да бъдат преместени в Пловдив, се прилагат от години. „Марица” е разказвала за баща, който дори започнал работа в Смолян и наел квартира, за да бъде прието там детето му по-лесно и после семейството да се върне обратно, за да има основание ученикът да бъде записан в Математическата под тепетата.

Отговор:

Учениците са приети по реда, записан в нормативната уредба, след като са представили нужните документи, заяви Иванка Киркова, началник на Регионалното управление по образование. Тя лично е подписала заповедите. Не е мое еднолично решение, взети са предвид мотивите, подчерта Киркова.

Посоченият от родителите правилник вече не е в сила. По новия закон действа Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Според чл. 107 ал. 1 в нея „учениците могат да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО”. В случая са били представени документи за това обстоятелство.

От РУО-Пловдив добавиха още, че преди да се вземе решението, е направена и справка с баловете на децата в Математическата гимназия в Пазарджик и те не са драстично по-ниски от сбора на последните приети в МГ „Акад. Кирил Попов” в Пловдив. Постъпили са общо 8 молби.