Родителите влизат в час в СУ „Св. Софроний Врачански” в Пловдив, за да увличат децата в свои каузи, да им разказват за професията си или да споделят житейски опит. А половината от занятията ще са извън училище. Така ще протича обучението по дисциплината „Гражданско образование”, която се въвежда наесен като факултативна форма (предишните часове по СИП – б. а.). С начинанието си учебното заведение получи статут иновативно училище. В сряда Министерският съвет гласува предложените от МОН проекти. Сред одобрените са 33 от Пловдивска област. Заедно с 14-те учебни заведения, които станаха иновативни миналата година и запазват този статут, нови подходи ще прилагат още 19.

Спряхме се на „Гражданско образование”, което да е отделен учебен предмет в СИП в начален курс, обясни директорът на СУ „Софроний Врачански” Пенко Рисков. Ако това се възприеме, училището ще умува над промяна в учебната програма, така че часовете да влязат в седмичното разписание на всички ученици.

В тези часове децата ще градят базови житейски умения, нужни в семейството и в отношенията с връстниците, каза Рисков. Екипът му е воден от убеждението, че училището трябва не само да обучава, а също да възпитава, да гради социални умения и тъй наречената емоционална компетентност. Преди да предложат иновацията, в школото са я апробирали. Майката на първолаче Румяна Попова, която е фризьорка, влязла в час с ножиците си.

По този начин на занятие по предприемачество, което замести някогашното трудово обучение и предмета „Домашен бит и техника”, жената разказала атрактивно на 1. А за професията си, а после дала урок по сплитане на плитки. Друг клас пък заедно с родителите майсторил сандвичи в класната стая, като всички поговорили и за здравословното хранене. „Тези инициативи се възприеха много добре. Имаме гръбнака и мостовете. Ще се учим в движение. Но опитът ни е показал, че най-успешни във всички отношения са паралелките, чиито класни ръководители са успели да увлекат родителите. Това е и една от целите – те да бъдат приобщени не само като наблюдатели, а като активни участници”, каза Рисков. Стартът е с деца от 1. и 2. клас. От училището вече планират срещи с полицията и включване в инициативата на EVN с Иви и Енчо за пестене на енергия и нов живот на отпадъците.

Проектът, с който СУ „Пейо Яворов” става иновативно училище, се казва „Проучвам, съпреживявам, споделям”. В две от паралелките в 5. клас ще се прилагат проектно базирано обучение и образователна драма в часовете по български език. Децата ще разиграват фрагменти от произведения. По този начин ще имат примера не само на Бойчо и Рада от „Под Игото”, но и лошите модели, като ще влязат и в двете роли. За часовете по математика пък ще бъдат купени виртуални очила, с които буквално да влизат в конуса, куба и други геометрични фигури. Това ще става през мобилните телефони, а целта е математиката да стане по-атрактивна и интересна.

Една класна стая ще бъде „облицована” изцяло с черни дъски – така децата могат да бъдат по-активни и да пишат на всички стени. А петте паралелки шестокласници ще си направят лабораторен остров в кабинета по химия. Всички ще се подреждат в кръг, а застаналите в средата на „острова” ще правят опити. Онагледяването води до повече разбиране, казва директорката Саша Кръстева.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” става иновативно с първия в страната Монтесори клас от първолачета в общинско училище. Статута получават още ПГЕЕ, ОУ „Васил Петлешков” и ОУ „Димитър Талев” в Пловдив. В областта иновативни училища ще са СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Асеновград, СУ „Васил Левски” в Карлово, ОУ „Христо Ботев” в Раковски, СУ „Отец Паисий” в Стамболийски, СУ „Христо Смирненски” в Хисаря.