Ученици

Родители вземат отпуск, за да запишат първолаците

Родители на бъдещите първокласници излизат в отпуска, за да запишат децата си в училище. След като вчера обявиха класирането, майките и татковците ще имат на разположени само три дни, за да успеят да внесат в училище всички необходими документи.

Някои от родителите се притесняват, че заради опашки няма успеят да свършат всичко преди работа или в обедната почивка. Затова залагат на сигурно и ще отделят цял ден. Самото записване на учениците, приети на първо класиране, може да стане в периода от 5 юни 2018 г. до 7 юни 2018 г. до 17 часа.

Родителите трябва да са се въоръжили и с набор от документи, за да не се разкарват по няколко пъти до школата. Те могат да бъдат намерени на сайтовете на всяко едно училище. Изисква се оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група, което се раздава при завършването. Родителите трябва да са подготвили и оригинала на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, който е издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето. Задължителен е и актът за раждане на детето.

Ако при подаване на документите за първото класира родителите са посочили и допълнителни критерии, те трябва да занесат и документи, с които да ги удостоверят. Такива са копие от решение на ТЕЛК, ако са отбелязали, че детето е с над 50% трайни увреждания, копие от Акт за смърт на родителите, ако са отбелязали, че детето е с починали родители. За малчуганите с братче или сестриче от същото школо се носи оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация.

Многодетните семейства трябва да носят копия от удостоверения за раждане на децата. Настойниците на дете, настанено в приемно семейство, трябва да подготвят копие от съдебно решение или заповед за настаняване. Необходимо е копие от удостоверение за раждане на детето за случаите на дете с неизвестен родител.

След като приключи срокът за записване за първото класиране, в 18 ч. обявяват свободните места за второто. Подаване на заявления за участие в него е 8 юни 2018 г. до 11 юни 2018 г. включително до 12 ч, а още в същия ден след 18 ч. ще обявят и класиралите се.

Източник: monitor.bg